කොල්ලුපිටියේ සුපිරි ගණිකා නිවාසය වැටලූ අයුරු.-වීඩියෝ

කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ සම්බාහන ආයතනයක් මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය සුපිරි ගණිකා නිවාසයක් ඊයේ වටලනු ලැබුවා එම වැටලීම සිදු වූ ආකරය පිළිබදවයි අද සී අයි ඒහෙළිදරව්ව.

එම වීඩියෝව පහතින්..